Utstyr

Vår utstyrspark oppgraderes jevnlig, og er i takt med markedets behov

Fico KE kombibil

Spyling av tette rør, tømming av tanker og rengjøring av rør
Spyling
Vi har en stor, moderne og allsidig utstyrspark som er tilpasset de aller fleste spyleoppdrag. Fra de minste bilene som brukes til åpning av tette rør til store kombi biler som rengjør alle typer rør helt opp til 2000mm i diameter. Felles for alle bilene er at de bruker vann, spesialdyser og høyt trykk som verktøy.

Tjenester:
 • Spyling av tette rør
 • Spyling av nyanlegg -  vann og avløp
 • Fasadevask
 • Tining av frosne vann og avløpsrør
 • Tankrengjøring
 • Tetthetsprøving av større vann og pumpeledning
 • Trykktesting av boreteknisk utstyr onshore
 • Rengjøring av kummer 

Teknisk spesifikasjon spylebil:
 • Vanntrykk fra 5bar til 400bar
 • Vannmengde opp til 400l/m
 • Arbeidsområde fra 20mm til 2000mm rør
 • 80 – 200m spyleslange med mulighet for skjøteslange
 • Vanntank fra 1000l opp til 9000l
 • Hydraulisk matesystem for spyleslange inn og ut
 • Flere slangedimensjoner på hver bil
 • Spesialtilpassede spyledyser
 • Spylepistol for rengjøring av fasade, tanker og kummer
 • Hydraulisk sugetårn for oppsamling av masse i forbindelse med spyling
 • Egen tank for oppsamling av slam/masse

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er lokalisert sentralt på Jæren, nærmere bestemt på Nærbø i Hå kommune og vi utfører regelmessig oppdrag i de fleste kommuner på Jæren som Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Egersund.

Vi har også en egen avdeling med spyling og rørinspeksjon i Ryfylket som tar seg av alle oppdrag i Forsand, Strand, Jørpeland, Tau og Hjelmeland området.