Våre tjenester

JTR Gruppen er en totallevererandør av vedlikeholdstjenester for vann og avløp

Rørfornying

Rørfornying kan utføres på alle typer avløpsrør både inne i boligen, hovedledning i gulv og stikkledning ut til fellesledning i gaten.

Vann- og avløpsrør har også et behov for vedlikehold og oppgradering. Hvis tette rør, dårlig lukt fra sluk er et stadig tilbakevendende problem kan dette være en indikasjon på at rørene trenger å fornyes. 
Rørfornying går ut på å støpe nye rør på innsiden av de gamle. En slik fornying kan gjøres fra stakeluker, stakekum eller andre tilkoblingspunkter. På denne måten unngår man som regel omfattende inngrep som rivning, meisling eller graving i eller rundt huset. Rørfornying er en skånsom, rask og økonomisk måte å rehabilitere rør på. Ved bruk av rørfornying vil beboer kun være uten vann og avløp i kort periode, og i enkelte tilfeller mindre enn én dag. Forarbeidene består av høytrykksspyling og rørinspeksjon for å kunne gi et godt grunnlag til å vurdere ledningenes tilstand samt kartlegge alle påkoblinger, retningsforandringer, dimensjonsendringer og eventuelle skader/objekter som kan påvirke rørfornyingen.

Fornying av rør kan utføres på flere måter og med forskjellige teknikker. Våre operatører vil hjelpe dere til å finne den metoden som passer dere best. Ofte vil et oppdrag kunne utføres gjennom å kombinere en eller flere av disse metodene. Valg av metode gjøres basert på forkontroll og andre tilgjengelige opplysninger. Vårt mål er alltid å sikre best mulig resultat og redusere ulempen for beboer mest mulig. Levetiden for rørfornyede ledninger er forventet å være tilsvarende levetiden på nye rør.

Innvendig rørfornying
Innvendig fornying gjelder alle vertikale rør og horisontale tilkoblinger fra toalett, kjøkken, bad og andre rom med avløpsrør. Våre løsninger er tilpasset alle forhold og dimensjoner på rør.

Bunnledning 
Rørfornying av bunnledninger er en fornying av alle rør som ligger i byggets underetasje. Som regel er disse støpt ned i gulvet, men kan også ligge klamret til undersiden av bjelkelag i eldre hus. Dette er normalt rør som er sterkt belastet gjennom hele levetiden og er derfor mer utsatt for slitasje enn for eksempel en vertikal samlerør. Rørfornying av bunnledning er normalt sett billigere og mer effektivt enn å fysisk bytte ut rørene.

Stikkledning 
Stikkledning er røret som går fra huset og ut til kommunal/privat fellesledning. Stikkledningen er som bunneldningen utsatt for stor belastning i løpet av sin levetid, og er nok det røret som rehabiliteres oftest. Her benyttes strømpeforing som eneste rehabiliterings metode. Rørfornying av stikkledning utføres som oftest på en arbeidsdag og krever minimale fysiske inngrep som garving, meisling ol.

Tror du dette kan være løsningen for deg er det bare å ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende og kostnadsfri befaring.

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er lokalisert sentralt på Jæren, nærmere bestemt på Nærbø i Hå kommune og vi utfører regelmessig oppdrag i de fleste kommuner på Jæren som Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Egersund.

Vi har også en egen avdeling med spyling og rørinspeksjon i Ryfylket som tar seg av alle oppdrag i Forsand, Strand, Jørpeland, Tau og Hjelmeland området.
Rørfornying, nytt rør uten å grave
Rørfornying, nytt rør uten å grave
Rørfornying, nytt rør uten å grave
Rørfornying, nytt rør uten å grave